Biblia PJM

Doświadcz Chwały Boga
w polskim języku migowym